Links

Het Fas-project

 

Taalwetenschappelijks onderzoeksproject Fas-taal Papoea-Nieuw Guinea

 

 

 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft taalwetenschapper Wietze Baron in Papoea-Nieuw Guinea onderzoek gedaan naar enkele van de vele lokale talen op Nieuw-Guinea. Zijn onderzoek spitste zich uiteindelijk toe op het Fas (zie bijlage 1, Fas.pdf)).

Het waardevolle materiaal dat hij verzamelde heeft hij gedeeltelijk onderzocht en uitgewerkt, maar nog lang niet al het werk is gedaan. Voor taalwetenschappers die fundamenteel onderzoek doen is de informatie en het onderzoek van Wietze Baron van grote waarde. Dat wordt benadrukt door wetenschappers van verschillende universiteiten/onderzoeksinstituten in de wereld (zie bijlage 2, aanbevelingen.pdf). Om het onderzoekswerk niet verloren te laten gaan is het van belang dat het nog beschikbare materiaal verder wordt uitgewerkt, in een online gegevensbank verzameld en dat daar een of meer publicaties uit voortvloeien.

Hiervoor moet Wietze Baron nog het nodige werk verrichten en zijn onderzoek, zover dat kan, afronden. E.e.a. zal ondersteund worden door het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Contactpersoon is Prof. Dr. Marian A.F. Klamer. Het project wordt verder mede ondersteund door prof. Harald Hammarström, Department of Linguistics and Philology Uppsala University en door Edgar Suter, Institut für Linguistik – Universität zu Köln. Deze taalkundigen zijn bereid het project met advies, evaluatie en eventuele inzet van hun studenten te begeleiden.

Penvoerder / projectbegeleiding is stichting Travaux Publics www.travauxpublics / info@travauxpublics.nl Contactpersoon in opdracht van Travaux Publics is Jan Kees Schelvis, jankees@schelvisontwerp.nl

Het project is een meerdere fases in te delen:

Inhoudelijk

Deel 1

Afronden grammaticabeschrijving (Syntaxis) / vergelijking met omringende talen/publicatie

Deel 2

Afronden grammaticabeschrijving (Fonologie / Klanksysteem) / vergelijking met omringende talen/ publicatie

Deel 3

Afronden lexicon (woordenboek) Fas/TokPisin/Engels/publicatie

Deel 4

Verwerken restmateriaal, verhalen en alfabetiseringsmateriaal. Bewerking en redactie totaalpakket en afronden publicatie

Over de gehele periode :

Ontwikkelen website / visueel ontwerp

Ontwikkelen website / technische realisatie

Ontwerp / uitwerking publicaties